OPLYSNINGER TIL SKAT

STG’s Gavefond indberetter som hovedregel alle bevillinger til Skat som værende skattepligtige. Det gøres i samme år, som bevillingen gives, uanset om den er udbetalt eller ej.