Fonden støtter

Fonden prioriterer mindre projekter, institutioner, foreninger o.l., hvor det skønnes, at det bevilgede beløb vil have en større effekt.

Fonden støtter følgende formål:

NATIONALE FORMÅL

Fonden støtter nationale formål indenfor bl.a. musik, scenekunst og udstillinger med dansk islæt, danske kunstnere og/eller formidling af dansk kunst og kultur.

RELIGIØSE FORMÅL

Fonden støtter kulturværdier i tilknytning til religion samt bevaring af disse.

Fonden yder støtte til trossamfunds velgørende og humanitære arbejde samt arbejdet for fredelig sameksistens mellem forskellige trosretninger.

Der ydes desuden støtte til udgivelse af kirkelige og religiøse skrifter af kulturel og videnskabelig værdi.

ETISKE/SOCIALE FORMÅL

Der ydes støtte til afhjælpning af nød eller forbedring af menneskers levevilkår fortrinsvis i Danmark. Indsatsen kan være rettet mod hele befolkninger og befolkningsgrupper som humanitær hjælp eller mod socialt belastede problemområder. Bevillinger, der skal finde anvendelse uden for landets grænser, ydes sædvanligvis til humanitær bistand i form af nødhjælp. 

FAGLIGE FORMÅL

Fonden støtter produktion af film, bøger og podcast. Bevillingerne har til formål at fremme produktion af film, bøger og podcast af særlig kunstnerisk, eller historisk interesse.

Derudover kan udstillinger opnå støtte, hvis de er en præsentation af danske tekniske uddannelser eller kunsthåndværk på et kvalificeret niveau.

Der ydes desuden støtte til almennyttige formål.