Fonden støtter ikke

Grundet fondens tilknytning til Scandinavian Tobacco Group har fonden, i henhold til aftale med Sundhedsministeriet, forpligtet sig til ikke at sponsorere eller yde støtte til projekter og sportsaktiviteter, der henvender sig til børn eller unge.

Der ydes ikke støtte til studier, studierejser, forskning samt til almen økonomisk støtte til enkeltpersoner.