Gavefonden har støttet Dyreværnets mobile dyreklinikker “Frynseklinikkerne” til dyrlægekonsultationer for udsatte borgeres dyr.

Om os

STG’s Gavefond er en selvejende institution etableret den 24. juni 1981. Fonden har til formål at yde støtte til personer, selskaber, og institutioner med nationale, religiøse, etiske/sociale eller faglige formål.

Ansøgninger til fonden

Fonden støtter Nationale, Religiøse, Etiske/Sociale og Faglige formål. For yderligere information om støtteområder se Fonden støtter